התוכנית המוניטרית לחודש דצמבר 1997

 
בנק ישראל הודיע היום על תכניתו המוניטארית לחודש דצמבר, לפיה תישאר הריבית ללא שינוי.
 
החלטה זו עקבית עם המשך הורדת האינפלציה בשנת 1998 במסגרת תחום היעד שקבעה הממשלה (7-10 אחוזים). כזכור, החליטה הממשלה להמשיך ולהפחית את האינפלציה בשנת 1998 כחלק מאסטרטגיה רב - שנתית להורדתה לרמה השוררת במדינות המפותחות (OECD) עד ראשית העשור הבא, ולהמשיך לחתור ליציבות מחירים לאורך זמן.
 
בבנק ישראל חזרו והדגישו, כי חשוב שכל כלי המדיניות הכלכלית יופעלו באופן עקבי עם השגת יעדי הממשלה. נדרשת שמירה קפדנית על מסגרת התקציב והגירעון עליהם החליטה הממשלה, ועל הסכמי השכר שיחתמו בקרוב בסקטור הציבורי להיות עקביים עם יעדי האינפלציה והשגת היציבות. על המדיניות המוניטארית מצידה להבטיח שסביבת האינפלציה וקצב התרחבותם של אמצעי התשלום יהיו עקביים עם יעדי האינפלציה. בבנק ישראל מבהירים, כי התנודתיות הרבה שקיימת לאחרונה בשוקי הכספים וההון בעולם מהווה שיקול נוסף לאי שינוי בריבית.
 
המדיניות המוניטארית, פועלת בהצלחה להשגת היעדים שהציבה הממשלה בתחום האינפלציה והשגת יציבות מחירים לאורך זמן, ובכך היא תורמת בצורה היעילה ביותר גם להשגת מכלול היעדים האחרים שקבעה הממשלה - שעיקרם התקדמות לקראת מיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק במטרה להשיג צמיחה בת - קיימא.