התוכנית המוניטרית לחודש יוני 1998

 
בנק ישראל הודיע היום על תכניתו המוניטרית לחודש יוני, לפיה תרד הריבית ב- 0.3 נקודות האחוז. לאחר ירידה זו בריבית, מסתכם שיעור ההורדה מראשית השנה  ב- 1.8 נקודות האחוז, ומאז מחצית 1996 ב- 5.4 נקודות האחוז.
בנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה להמשיך ולהוריד את הריבית התקבלה בעקבות המשך ההתקדמות שהושגה בהורדת סביבת האינפלציה - המתבטאת בין היתר, בשיעור האינפלציה במשך השנה האחרונה, בציפיות להתפתחותה בעתיד - וכן, לאור ההערכה באשר להשפעתם של גורמים נוספים על סביבת האינפלציה - כגון הפעילות הריאלית במשק, מצב התעסוקה, מגמת הגידול של אמצעי התשלום, והתפתחות המחירים בחו"ל.
בבנק ישראל מסבירים עוד, כי הניסיון בעולם מלמד, כי על מנת לבסס את הצלחתו של תהליך  הורדת האינפלציה מתחייבת זהירות רבה בהפעלת מדיניות הריבית - המשתקפת, בין היתר, ברמת ריבית ריאלית גבוהה, יחסית לעבר.
בבנק ישראל מדגישים, כי הלקחים מהמשברים הפיננסים במזרח אסיה, שהביאו לאי וודאות רבה בשוקי הכספים וההון בעולם, והצמצום של פערי הריביות הנומינליות בין הארץ לחו"ל, מחייבים אף הם זהירות מרבית בניהול המדיניות המוניטרית ושמירה קפדנית והדוקה על המשמעת התקציבית. חשיבות הפחתת האינפלציה והשגת יציבות כלכלית גוברת גם עם העמקת השתלבותו של המשק הישראלי בתהליכי הגלובליזציה - ובכלל זה, ההתקדמות המשמעותית בתחום  הליברליזציה בשוק מט"ח.
בבנק ישראל מציינים, כי מדיניות מוניטרית אחראית ועקבית המתבססת על מערכת שיקולים מקצועיים והפועלת להשגת יציבות, תורמת בצורה היעילה ביותר גם להשגת היעדים הכלכליים האחרים שקבעה הממשלה, ובכלל זה, התקדמות לקראת מיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק.