העלות החודשית של החזקת חשבון עו"ש פרטי

השוואת העלות החודשית של החזקת חשבון עו"ש פרטי,
בין שבעת הבנקים הגדולים
בנק הפועלים הוא הבנק הזול ביותר, מבין שבעת הבנקים הגדולים, בהחזקת חשבון עו"ש פרטי, עבור לקוח שמנצל את מסגרת האשראי שהוקצתה לו, ואילו בנק המזרחי והבנק הבינלאומי הם הזולים ביותר עבור לקוח שאינו מנצל את מסגרת האשראי.
בנק איגוד הוא הבנק היקר ביותר בהחזקת חשבון עו"ש פרטי, מבין שבעת הבנקים הגדולים. בנק לאומי הוא הבנק היקר ביותר בהחזקת חשבון עו"ש פרטי, מבין חמשת הבנקים הגדולים.
מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר, כי בהשוואת העלות החודשית על החזקת חשבון עו"ש פרטי (למקבלי משכורת) עבור לקוח שמנצל את מסגרת האשראי שהוקצתה לו (משיכת יתר- גם כאשר הוא חורג ממנה - נמצא, כי בנק הפועלים הוא הבנק  הזול ביותר מבין שבעת הבנקים הגדולים (בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק המזרחי, הבנק הבינלאומי הראשון, בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק איגוד). זאת, מאחר והריבית שבנק הפועלים גובה מלקוחותיו על ניצול מסגרת האשראי היא הנמוכה ביותר. יצוין, כי בנק המזרחי והבנק הבינלאומי הראשון הם הבנקים הזולים ביותר, עבור לקוח שאינו מנצל את מסגרת האשראי.
עוד עולה מההשוואה, כי בנק אגוד הוא הבנק היקר ביותר מבין שבעת הבנקים הגדולים, עבור כל הלקוחות (שמנצלים ושאינם מנצלים את מסגרת האשראי). זאת, מאחר והריבית על משיכת יתר ועמלת הקצאת האשראי שלקוחות בנק איגוד משלמים הן הגבוהות ביותר. יצוין, כי בבנק איגוד ניגבת עמלת הקצאת אשראי של 0.45% ממסגרת האשראי לרביע (4.5 ש"ח לחודש עבור בעלי מסגרת אשראי של 3,000 ש"ח, ו- 11.25 ש"ח לחודש עבור בעלי מסגרת אשראי  של 7,500 ש"ח). לעומת זאת,  בבנקים האחרים  קיים פטור מעמלה זו, למעט בבנק לאומי בו לקוחות בעלי משכורת חודשית של 6,000 שח ומעלה משלמים 2 ש"ח לחודש. בנוסף, בנק איגוד גובה דמי ניהול קבועים בסך 7.5 ש"ח מבעלי משכורות נמוכות מ- 7,000 ש"ח, ואילו מרבית הבנקים האחרים פוטרים את לקוחותיהם מתשלום זה.
מההשוואה עולה עוד, כי בנק לאומי הוא הבנק היקר ביותר מבין חמשת הבנקים הגדולים (בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט, בנק המזרחי והבנק הבינלאומי הראשון). זאת, מאחר ולקוחות בנק לאומי משלמים את הריבית הגבוהה ביותר על משיכת יתר ואת העמלות הגבוהות ביותר על החזקת החשבון. יצויין, כי לקוחות בנק לאומי בעלי מסגרת אשראי של 6,000 ש"ח ומעלה משלמים דמי ניהול קבועים של 8.25 ש"ח לחודש, ואילו לקוחות מרבית הבנקים האחרים פטורים מעמלה זו. יש לציין עוד, כי העלות בבנק פועלים ובבנק דיסקונט, עבור לקוח בעל משכורת ומסגרת אשראי של 3,000 ש"ח ואינו מנצל את מסגרת האשראי, זהה לזו שבבנק לאומי.
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי השוואה זו היא השנייה ברציפות שבה בנק הפועלים הוא הזול ביותר באשר לעלות החודשית על החזקת חשבון עו"ש (עבור לקוח המנצל את מסגרת האשראי) , ואילו בנק איגוד ובנק לאומי הם היקרים ביותר (עבור כל הלקוחות). ההשוואה הקודמת נערכה בפברואר 1997.
בפיקח על הבנקים שבים וממליצים ללקוחות הבנקים להמשיך ולהשוות בין העלויות עבור סוגי חשבונות שונים  בין כל הבנקים. השוואה כזו תסייע ללקוחות לשאת ולתת עם הבנק על גובה העמלות שהם משלמים.
בפיקוח על הבנקים מסבירים, כי העלות החודשית של החזקת חשבון עו"ש כוללת את - דמי רישום פעולה בחשבון, דמי ניהול קבועים, עמלת הקצאת אשראי, עלות שליפת מידע מהמסוף, עלות הריבית על ניצול משיכת יתר במסגרת האשראי שהועמדה ללקוח ועלות הריבית על חריגה ממסגרת שהועמדה ללקוח. העלות החודשית של החזקת חשבון חושבה לפי שש החלופות הבאות:
1.לבעלי משכורת ומסגרת אשראי של 3,000 ש"ח המבצעים 20 פעולות לחודש, ואינם מנצלים את מסגרת האשראי שהוקצתה להם.                                                                                                     2. כנ"ל ללקוחות המנצלים 50% ממסגרת האשראי, בממוצע לחודש (ניצול חלק קטן מהמסגרת בתחילת החודש עד לניצול מלא, בסוף החודש).
3. כנ"ל, ללקוחות המנצלים  150% ממסגרת האשראי, בממוצע לחודש (ניצול של מלוא המסגרת  בתחילת החודש עד לחריגה בשיעור של כפליים מהמסגרת, בסוף החודש).
4. לבעלי משכורת ומסגרת אשראי של 7,500 ש"ח המבצעים 40 פעולות לחודש, ואינם מנצלים את מסגרת האשראי.
5.  כנ"ל, ללקוחות המנצלים 50% ממסגרת האשראי, בממוצע לחודש.
6.  כנ"ל, ללקוחות המנצלים 150% ממסגרת האשראי, בממוצע לחודש.