התוכנית המוניטרית החודשית ליולי 1998

בנק ישראל הודיע היום על תכניתו המוניטרית לחודש יולי, לפיה תרד ריבית בנק ישראל ב- 0.3 נקודות האחוז. לאחר ירידה זו בריבית, מסתכם שיעור ההורדה מראשית השנה ב- 2.1 נקודות האחוז, ומאז מחצית 1996, ב- 5.7 נקודות האחוז.
בבנק ישראל הבהירו, כי החלטה זו התקבלה לנוכח ההתקדמות בהורדת סביבת האינפלציה - המתבטאת, בין היתר, בשיעור האינפלציה בפועל, בציפיות להתפתחותה בעתיד ובהתפתחות אמצעי התשלום. גם ההערכה באשר להשפעתם של גורמים נוספים על סביבת האינפלציה - כגון הפעילות הריאלית במשק, והתפתחותם של המחירים בחו"ל - עמדה ברקע ההחלטה על הורדת הריבית.
בבנק ישראל ציינו עוד, כי על מנת לבסס את תהליך הורדת האינפלציה ועל רקע המשברים הפיננסיים במזרח אסיה - שהביאו לאי וודאות רבה בשוקי הכספים וההון בעולם, מתחייב המשך זהירות בהפעלת מדיניות הריבית. וזאת, במיוחד על רקע הצמצום בפערי הריביות בין השקל לבין מטבעות חוץ. זהירות  זו משתקפת, בין השאר,   ברמת ריבית ריאלית גבוהה, יחסית לעבר.
בבנק ישראל מציינים, כי מדיניות מוניטארית אחראית הפועלת בעקביות להפחתת האינפלציה, עד להשגת יציבות מחרים לאורך זמן, תורמת בצורה היעילה ביותר גם להשגת יתר היעדים הכלכליים שקבעה הממשלה - ובכלל זה, התקדמות לקראת מיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק. בנוסף, חשיבות השגתה של יציבות כלכלית - הכוללת שמירה קפדנית על המשמעת התקציבית, גוברת לנוכח השתלבות המשק הישראלי בתהליך הגלובליזציה- במיוחד, לאחר ההתקדמות המשמעותית בליברליזציה בשוק מטבע חוץ.