עידכון לתוכנית המוניטרית החודשית לאוגוסט 1998

בנק ישראל הודיע היום על עידכון תוכניתו המוניטרית לחודש אוגוסט 1998 (שפורסמה ב-27/7/98), כי החל מיום א' ה- 9/8/98 תרד ריבית בנק ישראל ב- 1.5 נקודות האחוז, לרמה נומינלית של 9.5 אחוזים.
בבנק ישראל הסבירו, כי הורדת הריבית התקבלה בבנק ישראל על רקע החלטות שר האוצר, שהתקבלו על דעת ראש הממשלה ונגיד בנק ישראל, בדבר קביעת יעד האינפלציה לשנת 1999 בשיעור של 4% ובדבר הורדת שיפוע הגבול התחתון של רצועת הניוד של שער החליפין מ- 4% ל – 2% . הורדה זו בשיפוע רצועת הניוד מתאפשרת כתוצאה מצמצום הפער בין יעד האינפלציה בישראל לבין האינפלציה השוררת במדינות המתועשות.
בבנק ישראל ציינו, כי קביעת יעד האינפלציה ל-1999 בשיעור של 4%, תוך הדגשה חוזרת של יציבות מחירים כיעד ארוך הטווח של הממשלה, תומכת בתהליך הורדת האינפלציה. בנוסף לכך, הורדת השיפוע רצועת הניוד מציבה בפני הלווים והמשקיעים תשתית נכונה יותר להערכת הסיכונים הנובעים מהפעילות במטבע חוץ, דבר המגביר את יעילות המדיניות המוניטרית ומאפשרת לכן הורדת ריבית. זאת ועוד, ההחלטות בדבר יחד האינפלציה ושיפוע רצועת הניוד של שער החליפין הינן מרכיב של המדיניות הכלכלית שבמרכזה עמידה בתוואי הגירעון, בהתאם לתוואי הגירעון היורד בתקציב המדינה עד לשנת 2001 – ובכלל זה, יעד גירעון תקציבי של 2 אחוזי תוצר לשנת 1999. על רקע נסיבות חדשות אלה, המשנות משמעותית את הפרמטרים בשוקי הכספים וההון, עם הכרזתן , הודיע היום בנק ישראל על הפחתת הריבית, במקביל.
בבנק ישראל הדגישו, כי המדיניות המוניטרית תמשיך ותפעל כדי להשיג את יעד האינפלציה שנקבע לשנת 1999, במטרה להגיע בעתיד ליציבות מחירים, כמקובל במדינות מתועשות. סביבת האינפלציה כזו היא תנאי לתעסוקה ולצמיחה ברת קיימא ולשילובו המוצלח של המשק הישראלי בכלכלה העולמית.