שער יציג למטבע האירו

15/09/1998
הודעה לעיתונות – שער יציג למטבע האירו
 
15.9.98
ממחלקת מטבע חוץ בבנק ישראל נמסר, כי בעקבות הנהגת מטבע האירו (EURO) במדינות האיחוד המוניטרי האירופי, יפרסם בנק ישראל, החל מה- 4 בינואר  1999, שער יציג למטבע האירו, במקום שער יציג ל"יחידת המטבע האירופית" (ECU). השער היציג למטבע האירו יוצג, כמקובל לגבי השערים היציגים של כל המטבעות האחרים, בדיוק של ארבע ספרות מימין לנקודה העשרונית. בנוסף, ימשיך בנק ישראל לפרסם שערים יציגים למטבעות הלאומיים של המדינות החברות באיחוד המוניטורי האירופי – אוסטריה, אירלנד, בלגיה, גרמניה, הולנד, ספרד, פינלנד וצרפת. אלה ייחשבו לפי השער היציג למטבע האירו, שייקבע מדי יום ע"י בנק ישראל, ו"מקדמי ההמרה" בין האירו לבין המטבעות הלאומיים שיפרסם הבנק המרכזי האירופי בסוף 1998.
בבנק ישראל מציינים, כי ייתכנו הפרשים בין השערים (בש"ח) המחושבים למטבעות של המדינות החברות באיחוד האירופי באמצעות השער היציג של האירו, לבין השערים היציגים שבנק ישראל יפרסם עבורם – המוצגים בדיוק של ארבע ספרות מימין לנקודה העשרונית (ראה דוגמא בהמשך).
במחלקת מטבע חוץ ממליצים לצדדים המעורבים בהסכמים שיש בהם עסקאות כספיות הצמודות למטבעות החוץ הרלוונטיים - כגון, נטילת אשראי צמוד, הפקדה בפיקדונות צמודים, ביצוע או קבלת תשלומים צמודים - לקבוע מראש את אופן ההמרה בין המטבעות האלה לבין השקל.
ניתן לפנות בשאלות והבהרות נוספות למחלקת מטבע חוץ באמצעות דואר אלקטרוני:
דוגמה
להלן תוצג דוגמה שתמחיש את העניין. יצוין, כי הנתונים המוצגים בה אינם אמיתיים, שכן השערים ו"יחס ההמרה" טרם נקבעו.
נניח, כי ביום 31.1.99 ייקבע שער יציג של 4.4849 ש"ח לאירו. נניח גם, כי "מקדם ההמרה", שפרסם הבנק המרכזי האירופי בסוף 1998, לגבי המרק הגרמני הוא 1.96957 מרק גרמני לאירו.
לכן, שער המרק הגרמני, כפי שיחושב עפ"י השער היציג של האירו ו"מקדם ההמרה" הוא:
2.27709601588 = 1.96957 / 4.4849
עם זאת, בנק ישראל יפרסם את השער היציג לאחר עיגול התוצאה (לפי כללי העיגול המקובלים) לארבע ספרות מימין לנקודה העשרונית. כך, יוצג שער יציג של  2.2771  ש"ח למרק גרמני. על כן, כל אדם או גוף עסקי שמבצע פעולה עסקית הכרוכה במעבר ממרקים גרמניים לשקלים חדשים, או להיפך, יצטרך לקבוע את הדרך שבה תבוצע ההמרה.
דרך א': המרת 10 מיליון מרקים גרמניים לשקלים חדשים לפי שער יציג שמפרסם בנק ישראל:
22,771,00 = 2.2771 x 10,000,000 DM
דרך ב': המרת 10 מיליון מרקים גרמניים לשקלים חדשים לפי השער היציג של מטבע האירו ו"מקדם ההמרה":
22,770,960.16 ש"ח (לא ברור) (1.96957 / 4.4849) 10,000,000x