דברי הנגיד מוועדת הכספים בכנסת ביום 30 לנובמבר 1998

הצעת החוק שהגיע בנק ישראל לראש הממשלה ולועדת השופט לוין כוללת את הרכיבים הבאים:
            היעד העיקרי של הבנק המרכזי הוא השגת יציבות מחירים.
            מתן עצמאות בהפעלת כלי המדיניות להשגת יציבות המחירים.
            שקיפות ודיווח לממשלה, לכנסת ולציבור.
מועצה מוניטרית בראשות הנגיד שכל חבריה, ימונו על ידי הממשלה וכל מחויבותם היא      
            להשגת יעדי הבנק המרכזי.
על ישראל לאמץ חוק לבנק המרכזי ברוח הסטנדרטים המקובלים בעולם ועל ידי כך לקדם את המשק הישראלי בתהליך השתלבותו בכלכלת העולם.
נגיד בנק ישראל, פרופ' יעקב פרנקל, אמר היום בפני ועדת הכספים של הכנסת, כי ההתייחסות הנכונה לחוק חדש לבנק ישראל חייבת להיות בעלת גישה כוללנית ורחבה, הכוללת את כל הרכיבים המאפיינים את החקיקה של בנקים מרכזיים, כפי שאלה התגבשו במדינות רבות בעולם – ובכלל זה, במדינות החברות באיחוד המוניטרי האירופי. כל השינויים שנעשו במדינות אלה בתחום חוקי הבנקים המרכזיים נועדו בעיקר לחזק את עצמאותם ואת יכולתם להשיג תנאי יציבות מחירים. הצעת החוק שבנק ישראל הגיש בחודש יולי 1997, לראש הממשלה ולשר האוצר, ומאוחר יותר לועדה הציבורית בראשות השופט בדימוס דב לוין, שמינה ראש הממשלה על מנת לגבש הצעת חוק לבנק ישראל, מתבססת על הניסיון הרב שהתגבש בארץ ובעולם בתחום זה וכוללת את הרכיבים הבאים: קביעת היעד העיקרי של הבנק הוא השגת יציבות מחירים במסגרת יעדי הממשלה; מתן עצמאות מלאה בהפעלת כל כלי המדיניות הנדרשים להשגת יציבות המחירים; אימוץ הכללים של מדיניות שקופה וברורה כלפי יתר המערכות במשק – הממשלה, הכנסת והציבור; קביעת דרך קבלת החלטות באשר למדיניות הרצויה להשגת היעדים במסגרת מועצה מוניטרית בראשות הנגיד שכל חבריה ימונו על ידי הממשלה וכל מחויבותם היא להשגת יעדי הבנק המרכזי. הנגיד ציין, כי הצעות החוק שמתמקדות רק בהקמת מועצה מוניטרית מבלי להתייחס לשאר הרכיבים ההכרחיים בכל חוק של בנק מרכזי, מחטיאות את המטרה.
עוד אמר הנגיד, כי אסור שהחקיקה בתחום הבנק המרכזי תשמש כלי להכרעת הויכוח לגבי המדיניות השוטפת. על ישראל ללמוד מהניסיון הרב שנצבר במדיניות אירופה ובעולם כולו ולאמץ חוק לבנק המרכזי שיקדם את המשק הישראלי לכלכלות המתקדמות בעולם ולגוש הכלכלי האירופי, בפרט. החוק החדש לבנק המרכזי חייב להתבסס על מערכת כללים ברוח הסטנדרטים המקובלים בעולם אשר תיצור תשתית מתאימה להכנת המשק הישראלי לקראת המאה ה-21, ומהווה חלק בלתי נפרד מתהליך הגלובליזציה והשתלבותו של המשק הישראלי בכלכלת העולם.