יתרות מט"ח לחודש נובמבר 1998

01/12/1998
מבנק ישראל נמסר היום, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש נובמבר 1998 ב- 22,479 מיליוני דולר, עליה של 565 מיליוני דולר, לעומת סוף חודש אוקטובר.
השינוי ביתרות במהלך חודש נובמבר נבע בעיקר מקבלת הסיוע האזרחי שקוזזה בחלקה על-ידי הוצאות הממשלה לפעולותיה השוטפות.