התוכנית המוניטרית לינואר 1999

התוכנית המוניטרית לחודש ינואר 1999
בנק ישראל הודיע על תכניתו המוניטרית לחודש ינואר 1999 לפיה תישאר ריבית בנק ישראל ללא שינוי, ברמה של 13.5 אחוזים.
בבנק ישראל הבהירו, כי ההחלטה התקבלה לאור הצורך לשמר ולהבטיח תנאי יציבות ולבלום את ההתייקרויות במשק. הזעזועים החריפים שהתרחשו בשווקים הפיננסיים העולמיים, בעיקר בחודשים אוגוסט עד אוקטובר השנה הביאו לפיחות בערכו של השקל ואיימו להסיט את האינפלציה מתוואי היעד שקבעה הממשלה. בנק ישראל ממשיך לפעול להחזרת תוואי האינפלציה לסביבת 4 אחוזים, הרמה ששררה במשק מסוף שנת 1997 ועד לחודש אוגוסט האחרון.
בבנק ישראל מציינים כי מדיניות הריבית הננקטת הינה מרכיב חשוב להגברת היציבות וכי תהליך הגלובליזציה והשתלבות כלכלת ישראל בעולם מחייבים חיזוק המחויבות של המדיניות הכלכלית ליעדים שנקבעו: חקיקה בכנסת של חוק ההסדרים ושל תקציב המדינה לפיו יעד הגירעון יעמוד על שני אחוזי תוצר בשנת 1999, אי נסיגה מיעד האינפלציה שקבעה הממשלה, וביצוע מדיניות רפורמות נחושה.
בבנק ישראל מדגישים כי בתקופה זו בה גדלה אי הוודאות חשוב במיוחד לנקוט במדיניות אחראית ועקבית שתורמת ליציבות, שהיא המפתח ליצירת התנאים לצמיחה מתמשכת.