יתרות מט"ח לחודש דצמבר 1999

03/01/2000
מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש דצמבר 1999 ב- 22,500 מיליוני דולר, עליה של 1,204 מיליוני דולר לעומת סוף חודש נובמבר.
השינוי ביתרות מטבע החוץ במהלך חודש דצמבר נבע בעיקר מקבלת הסיוע האזרחי של ארה"ב בסך 960 מיליוני דולר, וכן מעלייה בפיקונות הבנקים בבנק ישראל.