הרחבת שירותי הבנקאות באינטרנט

הרחבת שירותי הבנקאות באינטרנט
-         מעתה יותר ביצוע פעולות בחשבון הלקוח
המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, הודיע היום על הסכמתו להרחיב את השירותים הבנקאיים באינטרנט לביצוע פעולות בחשבונות הלקוחות.
כזכור, לקראת סוף 1997, המפקח על הבנקים התיר לבנקים להציע ללקוחותיהם שירותי בנקאות באינטרנט, למתן מידע ללקוח על מצב חשבונותיו. שירות זה התפתח והתרחב, ובסוף 1998 כבר היו כ- 53,000 לקוחות שקיבלו מידע במסגרת זו. לאחר שהפיקוח על הבנקים נוכח כי פעילות זו נקלטה היטב, ולא אותרו תקלות, או ליקויי בטיחות בשירות שניתן בתחום זה, החליט המפקח על הבנקים, כי ניתן עתה להרחיב את מגוון השירותים באינטרנט גם לביצוע פעולות בחשבונות הלקוח, כגון רכישה או מכירה של ניירות ערך, העברה מחשבון עו"ש לפיקדון לזמן קצוב, לתוכנית חיסכון וכדומה, שבבעלות הלקוח עצמו.
בפיקוח על הבנקים מבהירים, כי בשלב זה לא יותרו ביצוע תשלומים והעברות כספים באמצעות האינטרנט מחשבון הלקוח לחשבון של לקוח אחר, וזאת, לאור הסיכון הבטיחותי הגלום בסוג פעילות זה.
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי הרחבת מגוון השירותים עשויה להרחיב  את חוג לקוחות הבנקים המעונין בשירות חדש זה, ובכך לתרום לייעול הפעילות הבנקאית, לשיפור השירות ללקוחות הבנקים ולחיסכון בעלויות הבנקים והלקוחות.