התוכנית המוניטרית החודשית ליוני 1999

התוכנית המוניטרית לחודש יוני 1999
בנק ישראל הודיע היום על התכנית המוניטרית לחודש יוני 1999, לפיה תישאר ריבית בנק ישראל ללא שינוי, ברמה של 12 אחוזים לשנה.
בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה לשמור על רמת הריבית הנוכחית נגזרת מהצורך להמשיך ולפעול להשגת שיעור אינפלציה שנתית של 4 אחוזים, העקבי עם היעד שקבעה הממשלה. על רקע העובדה שהאינפלציה הצפויה לאופק של 12 חודשים ומעלה – כפי שהיא משתקפת במדדים השונים – מצויה עדיין ברמה הגבוהה מ- 4 אחוזים לשנה, מציינים בבנק ישראל, כי קיימים סיכונים בתחום האינפלציה בעתיד. הערכה זו מחייבת המשך מעקב מתמיד ובחינה קפדנית אחר התפתחות האינפלציה. זאת, על מנת להבטיח המשך מדיניות החותרת לשמירה על היציבות הכלכלית. חיזוק היציבות הכלכלית חשוב במיוחד על רקע השתלבותו של המשק הישראלי בכלכלה העולמית. כזכור, מדיניות הריבית ואסטרטגיית אי-התערבות בשוק מט"ח שננקטו לקראת סוף 1998, לאור הפיחותים שאירעו כתוצאה מהזעזועים הפיננסיים העולמיים, הצליחו – על רקע ההתקדמות שהושגה בתחום היציבות – להחזיר, תוך זמן קצר, את האינפלציה לתוואי ירוד ולהשיב רגיעה יחסית לשוקי ההון המקומיים.
בבנק ישראל מדגישים, כי נדרשת מדיניות תקציבית שבמסגרתה ננקטים, מוקדם ככל האפשר, הצעדים הדורשים להבטחת העמידה ביעד הגירעון של 2 אחוזי תוצר בשנת 1999, בהתאם למסגרת התקציב העקבית עם חוק הפחתת הגירעון. שמירה על מסגרת זו חשובה לעידוד השקעות זרות ומקומיות והכרחית למיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק.
עוד חוזרים ומציינים בבנק ישראל, כי האתגר המרכזי הניצב בפני המדיניות הכלכלית ממשיך להיות חידוש הצמיחה לשיעור שניתן להתמיד בו. בכך יינתן גם הפתרון הנכון לבעיית האבטלה. לשם כך נדרשים הרכב הוצאות ממשלה הנותן עדיפות להשקעות בתשתיות פיסיות, בהון אנושי ובמו"פ,הפחתה בנטל המס, תוך שמירה על מסגרת התקציב, מדיניות מקיפה ונחושה של רפורמות מבניות, והמשך מדיניות החותרת לחיזוק היציבות הכלכלית