התוכנית המוניטרית לחודש אוגוסט 1999

התוכנית המוניטרית לחודש אוגוסט
בנק ישראל הודיע היום על התכנית המוניטרית לחודש אוגוסט 1999, לפיה תרד ריבית בנק ישראל ב- 0.5 נקודת האחוז.
בבנק ישראל מסבירים, כי החלטה זו התאפשרה בעקבות ההתקדמות בהורדת האינפלציה – המתבטאת בירידה באינפלציה הצפויה לאופק של 12 חודשים ומעלה (כפי שהיא נמדדת ע"י החזאים השונים ובשוק ההון) לסביבה של מעט מעל ל- 4 אחוזים. ההתמקדות בתחום הפחתת האינפלציה באה לידי ביטוי גם בעליות המדדים הנמוכות במיוחד שנרשמו בראשית השנה, אשר משקפות תיקון חלקי לעליות המדדים המואצות במיוחד שנרשמו לקראת סוף 1998. יחד עם זאת, מבהירים בבנק ישראל, כי נדרשת זהירות רבה בהתאמת הריבית, במיוחד לאור הרגישות הרבה הקיימת בשווקים הפיננסיים הבינלאומיים. על רקע זה, כאשר יש מקום להורדת ריבית, הכרחי שזו תהיה במינון מדוד ואחראי. כמו כן, בבנק ישראל מציינים, שבקצב גידול באמצעי התשלום בשנה האחרונה היה גבוה יחסית. על מנת לבסס את ההישג בתחום הורדת האינפלציה ושמירת היציבות יש חשיבות רבה לוודא שקצב גידול אמצעי התשלום יהיה עקבי עם השגת יעדי האינפלציה.
בבנק ישראל שבים ומזכירים, כי האתגר המרכזי הניצב בפני המדיניות המוניטרית ממשיך להיות חיזוק היציבות הכלכלית שהוא תנאי הכרחי לצמיחה בת קיימא. לשם כך, נדרשת בעת זו במיוחד – לאור החריגה המסתמנת מיעד הגירעון בתקציב לשנה הנוכחית – מדיניות תקציבית אחראית, אשר במסגרתה יינקטו, מוקדם ככל האפשר, הצעדים שיבטיחו התכנסות חזרה לתוואי הגירעון עליו החליטה הממשלה. במקביל, חיוני שהכרב הוצאות הממשלה ייתן עדיפות להשקעות בתשתיות פיסיות, בהון אנושי ובמו"פ. בנוסך, יש לקדם מדיניות מקיפה ונחושה של רפורמות מבניות – ובכלל זה, רפורמה המביאה להפחתה בנטל המס ללא חריגה מיעד הגירעון – והמשך מדיניות החותרת לחיזוק היציבות הכלכלית.