התוכנית המוניטרית לדצמבר 1999

התוכנית המוניטרית לחודש דצמבר 1999
בנק ישראל הודיע היום על תכניתו המוניטרית לחודש דצמבר 1999, לפיה תרד ריבית בנק ישראל ב- 0.3 נקודות האחוז.
בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה להוריד את הריבית התקבלה לאור ההתקדמות שנרשמה לאחרונה בתחום הפחתת סביבה האינפלציה. התקדמות זו באה לידי ביטוי בעיקר, בירידה ההדרגתית המתמשכת בשיעור האינפלציה הצפוי לאופק של שנה ומעלה – כפי שמתבטא בציפיות הנגזרות משוק ההון ובתחזיות השונות לאינפלציה – לרמה קרובה לתוואי העקבי עם השגת יעד האינפלציה שקבעה הממשלה לשנתיים הקרובות – 3 עד 4 אחוזים לשנה. כמו כן, לאחרונה חלה התמתנות נוספת בקצב הגידול של אמצעי התשלום, כך שהוא תואם את הקצב הרצוי. בבנק ישראל מציינים, כי עדיין קיימים סיכונים בתחום האינפלציה והיציבות הפיננסית המחייבים המשך מדיניות ריבית זהירה המתבססת על מעקב קפדני ובחינה מדוקדקת של סביבת האינפלציה.
בבנק ישראל מדגישים, כי אישור התקציב ע"י הכנסת, בהתאם למסגרת ולהרכב התקציב שהחליטה הממשלה, חיוני לצמצום אי-הוודאות הכלכלית ולהמשך התקדמות לעבר חידוש צמיחה מתמשכת. לשם כך, יש ללוות מדיניות תקציבית זו עם יישום נחוש של רפורמות מבניות המגבירות את התחרותיות. זאת, במסגרת המשך האסטרטגיה המקרו-כלכלית המיועדת לשימור היציבות הכלכלית במשק, תוך פתיחותו והשתלבותו בכלכלה העולמית, כמנוף לצמיחה
בת-קיימא.