התוכנית המוניטרית לחודש ינואר 2000

התוכנית המוניטרית לחודש ינואר 2000
 
בנק ישראל הודיע היום על תוכניתו המוניטרית לחודש ינואר 2000, לפיה תרד ריבית בנק ישראל ב- 0.5 נקודות האחוז.
בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה להוריד את הריבית מבטאת את ההתקדמות הנוספת שנרשמת בהורדת סביבת האינפלציה, המתבטאת בעיקר בירידה המתמשכת בשיעור האינפלציה הצפוי לאופק של שנה ומעלה – המשתקף במדדי הציפיות הנגזרים משוק ההון ומהתחזיות השונות לאינפלציה, וכן, בקצב הגידול של אמצעי התשלום העקבי עם הקצב הרצוי. בבנק ישראל מדגישים את הצורך בהמשך מדיניות ריבית זהירה המתחשבת בסיכונים בתחום הפיננסי ובתחום האינפלציה, תוך התמקדות בחיזוק היציבות הכלכלית ובבסיסו סביבת האינפלציה הנמוכה. זאת, על מנת להבטיח את השגת יעד האינפלציה שקבעה הממשלה לשנים 2000 ו- 2001.
בבנק ישראל מציינים, כי אישור התקציב ע"י הכנסת – בהתאם למסגרת ולהרכב שהחליטה הממשלה – ויישום נחוש של רפורמות מבניות המגבירות את התחרותיות, הכרחי לצמצום אי הודאות הכלכלית ולהמשך ההתקדמות לעבר חידוש צמיחה מתמשכת. זאת, במסגרת אסטרטגיה מקרו-כלכלית הממשיכה לחתור לשימור היציבות הכלכלית והפיננסית במשק, תוך המשך השתלבותו בכלכלה העולמית. אסטרטגיה זו חיונית להבאת המשק למסלול של צמיחה
בת-קיימא.