הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים הוגש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת

 
 
 
·     בשנת 2015 נמשכה הירידה בעלות החודשית של ניהול חשבון עו"ש, כשהעלות החודשית בשימוש בכרטיס אשראי נותרה יציבה.
·     העלות החודשית הממוצעת לשנת 2015 הסתכמה בכ-25.5 ש"ח לחשבון משק בית והבנקאות הפרטית. במהלך חמש השנים האחרונות (2011 – 2015) חלה ירידה של כ- 13.3% בעלות זו.
·     במהלך 2016 צפויים להיכנס לתוקף מספר הנחיות שיביאו להפחתה נוספת בעמלות, להגברת השקיפות ולשיפור מצבו של הצרכן הבנקאי.
·     החל מפברואר 2016 מופקת עבור כל לקוח תעודת הזהות הבנקאית - דיווח מרוכז ותמציתי של פעילותו הבנקאית שמוצג בפורמט אחיד. תעודת הזהות הבנקאית היא כלי חשוב נוסף שמעמיד הפיקוח על הבנקים עבור הלקוח שמסייע להבנה והתנהלות פיננסית נבונה ומשתלמת יותר.
 
המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, ד"ר חדוה בר, הגישה היום, 26 ביולי, 2016, לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו על ידם במחצית השנייה של שנת 2015.
 
להלן עיקרי הדוח:
 
עלות ניהול עו"ש והחזקת כרטיס אשראי לחשבון עו"ש משק בית ובנקאות פרטית במגמת ירידה
העלות החודשית הממוצעת לחשבון עו"ש משקי בית ובנקאות פרטית בשנת 2015 עבור ניהול עו"ש והחזקת כרטיס אשראי הסתכמה בכ- 25.5 ש"ח בממוצע לחשבון. בחמש השנים האחרונות עלות זו ירדה בכ- 13.3%.
עלות זו לשנת 2015 כוללת:
§         עלות ניהול עו"ש וקבלת מידע המסתכמת בכ- 14.7 ש"ח.
§         עלות החזקת כרטיס אשראי והשימוש בו המסתכמת בכ- 10.8 ש"ח.
לרשות הלקוחות עומדים אמצעים להוזלת עלויות ניהול חשבון עו"ש
§         בנקאות ישירה - העלות של שירותים בנקאיים בערוצים ישירים (מכשירים אוטומטיים, אינטרנט, אפליקציה בטלפון החכם) נמוכה בכ- 75% מהעלות של אותם שירותים באמצעות פקיד.
השימוש בערוצים הישירים מגלם בתוכו, מעבר להוזלת העלויות, יתרונות נוספים ללקוח, ביניהם: זמינות (24/7) ונוחות בקבלת מרבית השירותים (צריכת השירותים מכל מקום, בכל שעה וללא צורך בהגעה פיזית לסניף).
§         מסלולי עמלות - הדרך הזולה והמשתלמת למשק בית לניהול חשבון עו"ש - ההצטרפות לשירות המסלולים היא פשוטה וקלה, ויכולה להתבצע באמצעות הטלפון, באמצעות אתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי או באמצעות הסניף. הפיקוח קורא ללקוחות, לבחון את כדאיות הצטרפותם לשירות המסלולים, בהסתמך על פעילותם בחשבון (מספר פעולות בערוץ ישיר ופעולות באמצעות פקיד בחודש הנהוגות להתבצע בחשבון).
§         שימוש ב"תעודת הזהות הבנקאית" - תעודת הזהות הבנקאית הזמינה לכל לקוחות הבנקים מאפשרת לכל לקוח לראות כמה עמלות הוא שילם במשך השנה, להשוות עמלות, ולקבל החלטות מושכלות באשר לצריכת המוצרים והשירותים הבנקאיים.
עמלות בגין פעילות בניירות ערך
בנקאות ישירה - התעריף של פעולת קניה ומכירה באמצעות האינטרנט נמוך מתעריף מתן הוראה באמצעות פקיד בנק. לקוחות יכולים להוזיל את המחירים על ידי מעבר לאמצעים ישירים. אמצעים אלו, כאמור לעיל, מגלמים יתרונות נוספים. ההנחה בגין ביצוע פעילות ניירות ערך באינטרנט נעה בין 10% ל- 53%. ראה פירוט בדוח המפורט.
כניסה לתוקף של שינויים בתחום העמלות שיוזילו השנה את העמלות
במהלך שנת 2016 צפויים להיכנס לתוקפם שינויי חקיקה בתחום העמלות אשר ימשיכו את מגמת הפחתת עלויות השירותים הבנקאיים למשקי הבית, ובכלל זה:
§         הפחתת העמלה בגין דוחות סטנדרטיים ל- 15 ש"ח (טווח התעריפים כיום נע בין 13 ל-55 ש"ח).
§         צירוף יזום על ידי התאגידים הבנקאיים לשירות המסלולים הבסיסי של הלקוחות שהינם אזרחים ותיקים ולקוחות בעלי מוגבלות, עבורם זוהה כי השירות כדאי.
§        הפחתת עמלה בגין שינוי מועד פירעון של הלוואה לדיור מ- 125 ש"ח לעמלה בגובה עמלת פעולה על ידי פקיד (כ-6.5 ש"ח).
בנק ישראל קורא לציבור לצריכה נבונה ומושכלת של המוצרים והשירותים הבנקאיים, ומעמיד לרשות הצרכנים מידע וכלים באתר האינטרנט שלו, לרבות עצות לחסכון בעלויות: