המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש דצמבר 2016

08/01/2017
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

​להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים


התפתחות שער החליפין – החלשות השקל מול הדולר במקביל להתחזקות הדולר בעולם

במהלך חודש דצמבר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 0.2% אך התחזק מול האירו בשיעור של 0.9%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.5%.

בעולם, התחזק הדולר משמעותית בדצמבר מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 1% מול האירו, ב- 3.1% מול הין היפני ו-בכ-0.5%  מול הפרנק השוויצרי ו- בכ- 1.4% מול הפאונד הבריטי.

 

תנודתיות שע"ח – עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ- 1.2 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש דצמבר על 7%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  עלתה החודש בכ-0.1 נקודת אחוז ועמדה בסוף דצמבר על 7.4%.

במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 11.8% ו- 10.3% בהתאמה (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

 

נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר הכולל במקביל לעליה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש דצמבר הסתכם בכ-167 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-160 מיליארדים בחודש נובמבר.  נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-9% ועמד על 7.9 מיליארדי דולרים ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש דצמבר בכ-33 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד בדצמבר בכ-2% בהשוואה לחודש נובמבר.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש דצמבר ב- 4.7 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש דצמבר נשאר ללא שינוי ועמד על כ- 223 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בדצמבר בכ- 129 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-118 מיליארדים בנובמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-14% מחודש שעבר ועמד על 6.1 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה ועמד בסוף חודש דצמבר על כ- 34.4%. העלייה נבעה מגידול בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות החלף.