המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2016

08/12/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

גרפים ונתונים​


התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול האירו והדולר לעומת התחזקות הדולר בעולם

במהלך חודש נובמבר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.3%  ומול האירו בשיעור של 3.1%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 2.3%.

בעולם, התחזק הדולר משמעותית בנובמבר מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.9% מול האירו, ב- 8% מול הין היפני ו-בכ-2.7%  מול הפרנק השוויצרי; מנגד נחלש הדולר ב-2.3% מול הפאונד הבריטי.

 

תנודתיות שע"ח – עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ- 1.6 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש נובמבר על 5.8%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  עלתה החודש בכ-0.2 נקודת אחוז ועמדה בסוף נובמבר על 7.3%.

במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 11.6% ו- 10.1% בהתאמה (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.


נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר הכולל במקביל לעליה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש נובמבר הסתכם בכ-160 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-107 מיליארדים בחודש אוקטובר.  נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-2% ועמד על 7.3 מיליארדי דולרים ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש נובמבר בכ-36 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה בנובמבר בכ-2% בהשוואה לחודש אוקטובר.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש נובמבר ב- 4.9 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש נובמבר עלה בהשוואה לאוקטובר ועמד על כ- 224 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בנובמבר בכ- 119 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-80 מיליארדים באוקטובר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-2% מחודש שעבר ועמד על 5.4 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה ועמד בסוף חודש נובמבר על כ- 32.2%. העלייה נבעה מגידול בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות המרה, אופציות והחלף.


להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים