המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2015

08/02/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים