המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2017

08/02/2017
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם

במהלך חודש ינואר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 2% אך נחלש מול האירו בשיעור של 0.3%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.9%.

בעולם, נחלש הדולר משמעותית בינואר מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.2% מול האירו, ב- 3.2% מול הין היפני ו-בכ-2.8%  מול הפרנק השוויצרי ו- בכ- 1.6% מול הפאונד הבריטי.

 

תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ- 2.8 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש ינואר על 4.2%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  עלתה החודש בכ-0.1 נקודת אחוז ועמדה בסוף ינואר על 7.5%.

לעומת זאת, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 11.6% ו- 10.2% בהתאמה (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

 

נפח המסחר בשוק המט"ח– נפח המסחר הכולל נשאר ללא שינוי במקביל ליציבות בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ינואר הסתכם בכ-167 מיליארדי דולרים, ונשאר ללא שינוי בהשוואה לחודש דצמבר.  נפח המסחר היומי הממוצע לא השתנה ועמד על 7.9 מיליארדי דולרים ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ינואר בכ-31 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד בינואר בכ-7% בהשוואה לחודש דצמבר.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ינואר ב- 4.3 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש ינואר ירד ב- 9% בהשוואה לדצמבר ועמד על כ- 200 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בינואר בכ- 131 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-129 מיליארדים בדצמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-1.5% מחודש שעבר ועמד על 6.2 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) נשאר יציב ועמד בסוף חודש ינואר על כ- 34.3%. 


להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים

גרפים ונתונים​