יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2016

06/10/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש ספטמבר 2016 בסך 98,415 מיליוני דולרים, גידול בסך של 789 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
הגידול מוסבר כדלהלן:
                          א.         רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 575 מיליוני דולרים.
                          ב.         העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 148 מיליוני דולרים
                           ג.          שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 210 מיליוני דולרים.
 
מאידך, הגידול קוזז על ידי העברות המגזר הפרטי בסך כ- 144 מיליוני דולרים.
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
 
 
תאריך
יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]
סך הכול יתרות מטבע החוץ
 
ספטמבר 2015
7,925
387,848
1,628
389,476
 
אוקטובר 2015
8,185
87,610
1,620
89,230
 
נובמבר 2015
8,185
87,231
1,591
88,822
 
דצמבר 2015
8,700
388,942
1,633
390,575
 
ינואר 2016
9,000
388,862
1,625
390,487
 
פברואר 2016
9,000
389,341
1,278
390,619
 
מרץ 2016
9,300
393,476
1,304
394,780
 
אפריל 2016
9,300
394,378
1,306
395,684
 
מאי 2016
9,600
95,170
1,293
96,463
 
יוני 2016
9,600
95,594
1,041
96,635
 
יולי 2016
9,900
96,356
1,037
97,393
 
אוגוסט 2016
9,900
96,588
1,038
97,626
 
ספטמבר 2016
9,900
97,366
1,049
98,415
 


[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח
[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.