יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2016

06/10/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים