יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2016

07/11/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אוקטובר 2016  בסך 97,963 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 466 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
הקיטון מוסבר כדלהלן:
שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 923 מיליוני דולרים.
מאידך, הקיטון קוזז על ידי:
                          א.         רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 300 מיליוני דולרים, כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות, שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
                          ב.         העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 141 מיליוני דולרים
                           ג.          העברות המגזר הפרטי בסך כ- 16 מיליוני דולרים.
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
 
 
תאריך
יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]
סך הכול יתרות מטבע החוץ
 
אוקטובר 2015
8,185
87,610
1,620
89,230
 
נובמבר 2015
8,185
87,231
1,591
88,822
 
דצמבר 2015
8,700
388,942
1,633
390,575
 
ינואר 2016
9,000
388,862
1,625
390,487
 
פברואר 2016
9,000
389,341
1,278
390,619
 
מרץ 2016
9,300
393,476
1,304
394,780
 
אפריל 2016
9,300
394,378
1,306
395,684
 
מאי 2016
9,600
95,170
1,293
96,463
 
יוני 2016
9,600
95,594
1,041
96,635
 
יולי 2016
9,900
96,356
1,037
97,393
 
אוגוסט 2016
9,900
96,588
1,038
97,626
 
ספטמבר 2016
9,900
397,380
1,049
398,429
 
אוקטובר 2016
10,200
96,931
1,032
97,963
 


[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.
[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.