יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2016

05/01/2017
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש דצמבר 2016 בסך 98,361 מיליוני דולרים, גידול בסך של 1,234 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

הגידול מוסבר כדלהלן:

                          א.         רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 1,140 מיליוני דולרים, מתוכם נרכשו 300 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.

                          ב.         שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 3 מיליוני דולרים.

                           ג.          העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 93 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז על ידי העברות המגזר הפרטי בסך כ- 2 מיליוני דולרים.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

 

 

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

 

דצמבר 2015

8,700

388,942

1,633

390,575

 

ינואר 2016

9,000

388,862

1,625

390,487

 

פברואר 2016

9,000

389,341

1,278

390,619

 

מרץ 2016

9,300

393,476

1,304

394,780

 

אפריל 2016

9,300

394,378

1,306

395,684

 

מאי 2016

9,600

95,170

1,293

96,463

 

יוני 2016

9,600

95,594

1,041

96,635

 

יולי 2016

9,900

96,356

1,037

97,393

 

אוגוסט 2016

9,900

96,588

1,038

97,626

 

ספטמבר 2016

9,900

397,380

1,049

398,429

 

אוקטובר 2016

10,200

96,931

1,032

97,963

 

נובמבר 2016

10,200

95,948

1,179

97,127

 

דצמבר 2016

10,500

97,190

1,171

98,361

 [1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​

​​​