יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2017

05/04/2017
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש מרץ 2017 בסך 103,291 מיליוני דולרים, גידול בסך של 1,271 מיליוני  דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 32.4% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הגידול מוסבר כדלהלן:

                          א.         רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 1,585 מיליוני דולרים.

                          ב.         שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 549 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז על ידי:

                          א.         העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 649 מיליוני דולרים

                          ב.         העברות המגזר הפרטי בסך כ- 214 מיליוני דולרים.

 

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

 

 

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

 

מרץ 2016

9,300

393,476

1,304

394,780

 

אפריל 2016

9,300

394,378

1,306

395,684

 

מאי 2016

9,600

95,170

1,293

96,463

 

יוני 2016

9,600

95,594

1,041

96,635

 

יולי 2016

9,900

96,356

1,037

97,393

 

אוגוסט 2016

9,900

96,588

1,038

97,626

 

ספטמבר 2016

9,900

397,380

1,049

398,429

 

אוקטובר 2016

10,200

96,931

1,032

97,963

 

נובמבר 2016

10,200

95,948

1,179

97,127

 

דצמבר 2016

10,500

397,275

31,172

398,447

 

ינואר 2017

10,500

3100,428

1,183

3101,611

 

פברואר 2017

10,750

3100,841

1,179

3102,020

 

מרץ 2017

10,750

102,109

1,182

103,291 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2017

fr5417.png 
 
גרפים ונתונים

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.

​​