יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2016

07/12/2016
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש נובמבר 2016 בסך 97,127 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 836 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

הקיטון מוסבר כדלהלן:

                          א.         שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 867 מיליוני דולרים.

                          ב.         העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 19 מיליוני דולרים.

מאידך, הקיטון קוזז על ידי העברות המגזר הפרטי בסך כ- 50 מיליוני דולרים.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

 

 

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

 

נובמבר 2015

8,185

87,231

1,591

88,822

 

דצמבר 2015

8,700

388,942

1,633

390,575

 

ינואר 2016

9,000

388,862

1,625

390,487

 

פברואר 2016

9,000

389,341

1,278

390,619

 

מרץ 2016

9,300

393,476

1,304

394,780

 

אפריל 2016

9,300

394,378

1,306

395,684

 

מאי 2016

9,600

95,170

1,293

96,463

 

יוני 2016

9,600

95,594

1,041

96,635

 

יולי 2016

9,900

96,356

1,037

97,393

 

אוגוסט 2016

9,900

96,588

1,038

97,626

 

ספטמבר 2016

9,900

397,380

1,049

398,429

 

אוקטובר 2016

10,200

96,931

1,032

97,963

 

נובמבר 2016

10,200

95,948

1,179

97,127

 [1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​

​​