יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2017

07/02/2017
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש ינואר 2017 בסך 101,608 מיליוני דולרים, גידול בסך של 3,160 מיליוני            דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

הגידול מוסבר כדלהלן:

                          א.         רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 50 מיליוני דולרים.

                          ב.         שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 868 מיליוני דולרים.

                           ג.          העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 2,214 מיליוני דולרים.

                          ד.         העברות המגזר הפרטי בסך כ- 28 מיליוני דולרים.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

 

 

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

 

ינואר 2016

9,000

388,862

1,625

390,487

 

פברואר 2016

9,000

389,341

1,278

390,619

 

מרץ 2016

9,300

393,476

1,304

394,780

 

אפריל 2016

9,300

394,378

1,306

395,684

 

מאי 2016

9,600

95,170

1,293

96,463

 

יוני 2016

9,600

95,594

1,041

96,635

 

יולי 2016

9,900

96,356

1,037

97,393

 

אוגוסט 2016

9,900

96,588

1,038

97,626

 

ספטמבר 2016

9,900

397,380

1,049

398,429

 

אוקטובר 2016

10,200

96,931

1,032

97,963

 

נובמבר 2016

10,200

95,948

1,179

97,127

 

דצמבר 2016

10,500

397,276

31,172

398,448

 

ינואר 2017

10,500

100,425

1,183

101,608

 [1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.​

​​