יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2017

07/06/2017
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים
גרפים ונתונים


יתרות
מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש מאי 2017 בסך 107,367 מיליוני דולרים, גידול בסך של 2,225 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 32.9% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הגידול מוסבר כדלהלן:

                          א.         רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 1,326 מיליוני דולרים מתוכם נרכשו 250 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.

                          ב.         שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 1,031 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז על ידי:

                          א.          העברות המגזר הפרטי בסך כ- 15 מיליוני דולרים.

                          ב.         העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 117 מיליוני דולרים.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

 

 

תאריך

יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז

יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

 

מאי 2016

9,600

95,170

1,293

96,463

 

יוני 2016

9,600

95,594

1,041

96,635

 

יולי 2016

9,900

96,356

1,037

97,393

 

אוגוסט 2016

9,900

96,588

1,038

97,626

 

ספטמבר 2016

9,900

397,380

1,049

398,429

 

אוקטובר 2016

10,200

96,931

1,032

97,963

 

נובמבר 2016

10,200

95,948

1,179

97,127

 

דצמבר 2016

10,500

397,275

31,172

398,447

 

ינואר 2017

10,500

3100,430

1,183

3101,613

 

פברואר 2017

10,750

3100,843

1,179

3102,022

 

מרץ 2017

10,750

3101,992

1,182

3103,174

 

אפריל 2017

11,000

3103,949

1,193

3105,142

 

מאי 2017

11,250

106,163

1,204

107,367

 

 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2017

7.6.17.png 
 
 

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.