מצגת המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, בוועדת הכספים של הכנסת