התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הרביעי של שנת 2016

19/03/2017
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
v     ברביע הרביעי של שנת 2016 עלה שוויו של תיק הנכסים בכ- 38 מיליארדי ש"ח (לעומת סוף הרביע השלישי של 2016) ועמד בסופו על כ-3.44 טריליוני ש"ח.

      v     העלייה בשווי התיק ברביע הרביעי נבעה בעיקר מהעלייה ביתרת המזומן והפיקדונות בשווי המניות בארץ ובשווי ההשקעות בחו"ל. עלייה שקוזזה בחלקה ע"י הירידה בשווי אג"ח הממשלתיות ובאג"ח החברות הסחיר.


       v     מתחילת שנת 2016 חלה ירידה בשיעור הנכסים הסחירים, הנכסים בחו"ל ובנכסים במט"ח.


      v     שווי יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלה ברביע הרביעי של שנת 2016 בכ-1.2% (17 מיליארדי ש"ח), ועמד בסופו על כ-1.44 טריליון ש"ח. העלייה ביתרת התיק נבעה בעיקר מעלייה ברכיבי המזומן והפיקדונות ובמניות בחו"ל, והיא קוזזה בחלקה ע"י ירידה באג"ח הממשלתיות ובאג"ח הפרטיות.


       v     ברביע הרביעי של השנה, נרשמו פדיונות נטו בקרנות הנאמנות בהיקף של כ- 3.8 מיליארדי ש"ח.


להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים

לגיליון אקסל, גרפים ונתונים​

​​
​​