התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השני של שנת 2016

11/09/2016
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים

v     ברביע השני של שנת 2016 עלה שוויו של תיק הנכסים בכ- 26 מיליארדי ש"ח (לעומת סוף הרביע הראשון של 2016) ועמד בסופו על כ- 3.34 טריליוני ש"ח.
v     העלייה בשווי התיק ברביע השני נבעה מהעלייה ביתרת המזומן והפיקדונות ובאג"ח הממשלתיות, אשר קוזזה בחלקה ע"י הירידה בשווי המניות בארץ ובמק"מ.
v     מתחילת שנת 2016 חלה ירידה של כ- 1.5 נקודות האחוז במשקל הנכסים הסחירים, בהמשך למגמה אשר החלה ברביע השני של שנת 2015, כך שבמצטבר הסתכמה הירידה בכ- 132 מיליארדי ש"ח (7.4%-). בעקבות זאת ירד גם משקלם בכ-4.1 נקודות האחוז במשקלם בסך התיק.
v     שווי יתרת התיק המנוהל ע"י המשקיעים המוסדיים עלה ברביע השני של שנת 2016 בכ-2.2% (30 מיליארדי ש"ח), ועמד בסוף בסופו על כ-1.4 טריליון ש"ח. העלייה נרשמה במרבית הרכיבים, בעיקר בשווי האג"ח הממשלתיות ובהשקעות בחו"ל אשר קוזזה בחלקה ע"י ירידה בשווי המק"מ.
v     ברביע השני של שנת 2016, נמשכה מגמת הפדיונות נטו בקרנות הנאמנות (פדיון בסך 4.6 מיליארדי ש"ח, 2.1%-).

 

להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים

לגיליון אקסל, גרפים ונתונים