הפיקוח על הבנקים מכריז היום על צעדים נוספים לטובת משקי הבית, בתחום העמלות וההוגנות בגביית חובות

 
 
הפיקוח על הבנקים מכריז היום על צעדים נוספים לטובת משקי הבית, בתחום העמלות וההוגנות בגביית חובות
 
·     הפיקוח על הבנקים מקיים היום כנס מקצועי שכותרתו "הלקוח במרכז".
·   הפיקוח הכריז על צעדים נוספים בתחום העמלות, במטרה להבטיח שגם לקוחות הבנקים ייהנו מהחיסכון שייווצר כתוצאה מתהליכי ההתייעלות בבנקים, ומהמעבר לבנקאות ישירה.
·   הפיקוח יפרסם בקרוב הוראה שתוביל להגברת השקיפות וההוגנות ולהגברת הבקרה, בכל הקשור לאופן הגבייה של חובות  משקי בית ועסקים קטנים בבנקים.
 
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "אנחנו פועלים להבטיח שגם לקוחות הבנקים ייהנו מהחיסכון שנוצר לבנקים כתוצאה מתהליכי התייעלות שאנו מובילים במערכת הבנקאית. הבנקים מצמצמים את כוח האדם וחלקם מקטין את מספר הסניפים, והלקוחות מצידם פונים לביצוע יותר פעולות באמצעים ישירים, כגון האינטרנט, האפליקציה בטלפון הנייד והמכשירים האוטומטיים. הצעדים שהודענו עליהם היום, בתחום העמלות, יסייעו להבטיח שהחיסכון שנוצר לבנק כתוצאה מתהליכי ההתייעלות יגיע גם ללקוחות".
סגנית המפקחת, הגב' עודדה פרץ: "ההוראה בנושא גביית חובות היא אחת ההוראות הצרכניות החשובות ביותר שהוצאנו בשנים האחרונות, והיא תבטיח כי תהליך גביית החובות מלקוח שנקלע לקשיים ולא עומד בהסכם, יהיה הוגן. נקודת המוצא ממנה יוצאת ההוראה היא שחובות יש לשלם. יחד עם זאת, אנו מצפים מהתאגיד הבנקאי לנהוג בהוגנות כלפי הלקוח בכל שלב של מערכת היחסים עם הבנק, גם כאשר היא עולה על שירטון. ההוראה היא תוצר של בחינה מעמיקה של הנושא שנעשתה במסגרת צוות עבודה משותף של בנק ישראל, המערכת הבנקאית ורשות האכיפה והגבייה, ואנו מאמינים שניתן בה מענה לסוגיות שעלו מכל הגורמים הללו ושמצבם של הלקוחות הנקלעים לקשיים בתשלום חובם יוטב".
בכנס הוצגו הצעדים שביצע הפיקוח על הבנקים בשנה האחרונה להגברת ההוגנות והאמון במערכת הבנקאית, ולקידום התחרות. מספר בנקים הציגו בכנס את הכלים וההצעות שהם מציעים כיום למשקי הבית ולעסקים הקטנים. בכנס התקיים גם פאנל של נציגי תלונות הציבור של הבנקים, בראשות מנהלת היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים, הגב' עינב הכט עמיר, שבו דנו בשאלה "על מה לקוחות הבנקים מתלוננים", וכיצד מטופלות התלונות בבנקים ובפיקוח. בפאנל השתתפה גם עו"ד סילביה סגל מ"אמון הציבור".
המפקחת, ד"ר חדוה בר, הדגישה את העובדה שהקשר בין המערכת הבנקאית למשקי הבית והעסקים הקטנים הפך יותר אינטנסיבי בשנים האחרונות, ושהבנקים הגדילו את הפעילות עם משקי הבית על-חשבון ירידה בפעילות עם הלווים הגדולים במשק. המפקחת מנתה את הצעדים המרכזיים שקידם הפיקוח  בשנה האחרונה לטובת משקי הבית, וביניהם: הפחתת עמלות לאזרחים ותיקים ובעלי מוגבלויות, הקלת רכישת דירות לצעירים בפרויקטים של  "מחיר למשתכן", אתר "הר הכסף 2" שהפיקוח השיק כדי לאפשר למשקי הבית למצוא פיקדונות "אבודים" ללא תנועה, ופעילות הגברת מודעות פיננסית שיזם הפיקוח והובילו הבנקים ואיגוד הבנקים. לצד כל אלו הציגה המפקחת את כל הצעדים המבניים שעשה בנק ישראל להגברת התחרות בתחום הבנקאות.
המפקחת על הבנקים: "אנו בפיקוח על הבנקים קשובים לביקורת הציבורית בנושאים מסוימים בתחום הבנקאות, ופועלים לתקן את הנדרש. בשנים האחרונות הבנקים הפכו ליותר קשובים לציבור הרחב, בין היתר, על רקע המחאה החברתית והדרישות הרגולטוריות שהצבנו להם".
בהתייחס לצעדים החדשים בתחום העמלות שהוכרזו בכנס ציינה המפקחת: "הדרישה שלנו היום מהבנקים היא שכל פעולה שלקוח יבצע באמצעים הישירים, כגון באינטרנט, באפליקציה שבמכשיר הטלפון הנייד, או במכשיר האוטומטי – תהיה יותר זולה מביצוע אותה פעולה בסניף, וכמובן יינתן לכך גילוי בתעריפון. בנוסף, ועל רקע מגמה של סגירת סניפים על-ידי חלק מהבנקים, החלטנו להורות  שפעולת משיכת מזומנים על ידי לקוח  ממכשיר של הבנק בו הוא מנהל את חשבונו, תחשב לפעולה בערוץ ישיר (שבגינה העמלה מופחתת) גם במידה ומדובר במכשיר מרוחק שאינו מוצב בסניף כמו כן, לאור החוק שמסמיך את הפיקוח על הבנקים לאשר סגירת סניפים, אנו נבחן בעת מתן האישור האם יש צורך בהשארת מכשיר משיכת מזומנים בקרבת מקום, לתקופה מוגדרת ובעלות נמוכה, ללקוחות כל הבנקים".
לעניין היוזמה להגברת המודעות הפיננסית, ראש מטה המפקחת על הבנקים, גב' טל הראל מתתיהו הציגה את הפעילות שקידם הפיקוח בשיתוף עם הבנקים ואיגוד הבנקים, אשר התקיימה בכ – 100 סניפים בכל הארץ, וציינה: "אחת הדרכים לסייע לציבור בניהול החשבון בצורה מאוזנת ומושכלת ולקבל החלטות שיביאו להוזלת העלויות בניהול חשבון, היא על ידי הגברת המודעות הפיננסית. הפיקוח על הבנקים נקט השנה, וימשיך לנקוט מדי שנה, יחד עם הבנקים ואיגוד הבנקים, בפעולות משמעותיות גם בתחום חשוב זה.
 
מחוץ למערכת הבנקאית, השתתפו בכנס ד"ר קירה רדינסקי, מדענית מחשב ויזמית הייטק, המתמחה בכריית מידע, אשר הציגה את הנושא המרתק של חיזוי אירועים בתחומים שונים, תוך דגש על BIG DATA ואפשרויות השימוש במידע לטובת הלקוח, וכן מר דורון שנידמן, הבעלים של חברת ביטוח ישיר ומימון ישיר, אשר הציג אופן הפעילות של תאגיד חוץ-בנקאי בתחומי האשראי והתרומה שלו להגברת התחרות ולשיפור מצבם של הלקוחות הקמעונאיים.