התוכנית המוניטרית לחודש מארס 1998

 
בנק ישראל הודיע היום על תכניתו המוניטרית לחודש מארס, לפיה תרד הריבית ב- 0.3 נקודות האחוז.
בבנק ישראל הסבירו, כי ההחלטה להפחית את הריבית התקבלה לאור ההתקדמות בהורדת סביבת האינפלציה – המתבטאת, בין היתר, בשיעור האינפלציה בפועל ובציפיות להתפתחותה בעתיד. בנוסף, התרחבות אמצעי התשלום (M1) בשנה האחרונה תואמת את הקצב הרצוי. הירידה בסביבת האינפלציה עקבית עם האסטרטגיה הרב שנתית שאימצה הממשלה בהחלטתה להפחית את האינפלציה עד לראשית העשור הבא, לרמה השוררת במדינות המפותחות (OECD) ולהמשיך לחתור ליציבות מחירים לאורך זמן.
יחד עם זאת, הסבירו בבנק ישראל, כי נדרשת זהירות רבה בניהול המדיניות המוניטרית ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב לאור אי הוודאות הרבה שעדיין שוררת בשוקי הכספים וההון בעולם, והמשברים הכלכליים במזרח אסיה.
בבנק ישראל ציינו, כי ההחלטה בהפחתת האינפלציה בשנת 1997 מדגישה את חשיבות הפעלתה של מדיניות מוניטרית אחראית ועקבית על מנת לאפשר המשך הורדת האינפלציה בהתאם ליעדי הממשלה, ובכך לסייע למשק הישראלי לעלות על מסלול של צמיחה מתמשכת. חשיבות הפחתת האינפלציה גוברת עם העמקת השתלבותו של המשק הישראלי בתהליכי הגלובליזציה – ובכלל זה, ההתקדמות הרבה לעבר ליברליזציה מלאה בשוק מט"ח.
מדיניות מוניטרית הפועלת להשגת יעד האינפלציה של הממשלה- ובכלל זה השגת יציבות מחירים לאורך זמן- תורמת בצורה היעילה ביותר גם להשגת היעדים האחרים שקבעה הממשלה, ובעיקר התקדמות לקראת מיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק, במטרה להשיג צמיחה בת-קיימא שתיצור מקומות תעסוקה לאורך זמן.