התוכנית המוניטרית לחודש פברואר 1998

בנק ישראל הודיע היום על תכניתו המוניטרית לחודש פברואר 1998, לפיה תרד הריבית במחצית האחוז.
בבנק ישראל מסבירים, כי הפחתת הריבית נובעת מכך שסביבת האינפלציה הנוכחית - המתבטאת בשיעור האינפלציה בפועל ובציפיות להתפתחותה בעתיד - נמצאת עתה בחלק התחתון של תחום יעד האינפלציה שקבעה הממשלה לשנת 1998 (7-10 אחוזים). עם זאת, נדרשת עדיין זהירות רבה בניהול המדיניות המוניטרית על מנת לבסס את הורדת האינפלציה שנרשמה בשנת 1997. החלטה זו עיקבית עם האסטרטגיה הרב-שנתית שאימצה הממשלה בהחלטתה להפחית את האינפלציה לרמת השוררת במדינות המפותחות (OECD) בראשית העשור הבא ולהמשיך לחתור ליציבות מחירים לאורך זמן. בבנק ישראל מזכירים, כי התנודתיות הרבה שקיימת לאחרונה בשוקי הכספים וההון בעולם, והמשברים הכלכליים באסיה מחייבים אף הם הקפדה יתרה בשמירה על מסגרת התקציב ומשנה זהירות בניהול מדיניות הריבית.
בבנק ישראל מבהירים, כי המשך הפחתת האינפלציה בישראל תסייע למשק הישראלי לעלות על מסלול צמיחה מתמשכת. חשיבות הפחתת האינפלציה גוברת עם ירידת האינפלציה בעולם ועם העמקת תהליכי הגלובליזציה והגברת התחרותיות. ההצלחה שנרשמה ב- 1997 בהורת האינפלציה מדגישה את החשיבות שיש להמשך הפעלתה של מדיניות מוניטרית שתחתור - על רקע ההאטה בפעילות הכלכלית והגידול באבטלה - להשגת היעדים שהציבה הממשלה בתחום האינפלציה ובכלל זה, השגת יציבות מחירים לאורך זמן. בבנק ישראל הוסיפו והדגישו, כי התקדמות לקראת מיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק והגדלת התעסוקה מחייבת אף היא שמירה על משמעת תקציבית ומוניטרית. פירושה של משמעת תקציבית היא קיום החלטת הממשלה על מסגרת הגירעון התקציבי, תוך הימנעות מהעלאת מיסים. כמו כן, חשוב שהסכמי השכר שיחתמו בקרוב בסקטור הציבורי יהיו עקביים עם יעדי האינפלציה והשגת היציבות.
מדיניות מוניטרית החותרת להשגת יעד האינפלציה של הממשלה פועלת בצורה היעילה ביותר גם להשגת מכלול היעדים האחרים שקבעה הממשלה - ובכלל זה, התקדמות לקראת מיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק, במטרה להשיג צמיחה בת-קיימא שתיצור מקומות תעסוקה לאורך זמן.