תהליך הדרגתי של החלפת סדרת השטרות

27/10/1998
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות

 
בראשית שנת 1999 יחל בנק ישראל בתהליך הדרגתי של החלפת סדרת השטרות הנוכחית בסדרת שטרות חדשה.
במסגרת תהליך זה, ינפיק בנק ישראל החל מה- 3  לינואר 1999 שטרות חדשים בערך נקוב של 20 ו-100 ש"ח, ומהלך שנת 1999 יונפקו שטרות בערך נקוב של 50 ו- 200 ש"ח. השטרות החדשים יהיו בערכים נקובים זהים לאלה של השטרות הקיימים.
השטרות הישנים בערך נקוב של 20 ו-100 ש"ח ימשיכו להיות הילך חוקי במשך כשנה וחצי לאחר הנפקת השטרות החדשים בעריכים אלה. במשך כל התקופה הזו, השטרות הישנים מהווים אמצעי תשלום לכל דבר.
גם לאחר תקופה זו יוכל הציבור להחליף את השטרות הקיימים בשטרות החדשים בבנק ישראל, במשך ארבע וחצי שנים נוספות, עד סוף שנת 2005.
על החלפת סדרת השטרות הוחלט עוד ב- 1995, לאור שיפורים טכנולוגיים שחלו בעולם בתחום אמצעי הביטחון ואמצעי ההגנה על שטרי כסף מפני זיופים.
תהליך החלפת שטרות אחת למספר שנים מקובל במדינות רבות בעולם.
מבנק ישראל נמסר, כי בראשית שנת  1999 יחל בנק ישראל בתהליך הדרגתי של החלפת סדרת השטרות הקיימת בסדרת שטרות חדשה, השטרות שיונפקו יהיו בערכי נקובים זהים לאלה של השטרות הקיימים. במסגרת תהליך זה, ינפיק בנק ישראל בתאריך ה- 3 בינואר שטרות חדשים בערך נקוב של 20 ו-100 ש"ח, במהלך שנת 1999 ינפיק הבנק שטרות נוספים בערך נקוב של 50 ו- 200 ש"ח, שלגבי תאריך הנפקתם המדויק תפורסם הודעה נפרדת. הסדרה החדשה תכלול גם שטר חדש בערך נקוב של 500 ש"ח, שמועד הנפקתו מתוכנן לשלב מאוחר יותר, ועדיין לא נקבע.
במחלקת המטבע בבנק ישראל מסבירים, כי במהלך החלפת השטרות יספוג בנק ישראל בהדרגה את השטרות הישנים מהמחזור ויחליף אותם בשטרות החדשים. השטרות הקיימים בערך נקוב של 20 ו- 200 ש"ח ימשיכו להיות הילך חוקי בישראל במשך כשנה וחצי מתחילת הנפקתם. במהלך תקופה זו ישמשו השטרות החדשים והישנים במקביל כמזומן ואמצעי תשלום לכל דבר. בנוסף לכך, הציבור יוכל להמשיך ולהחליף את השטרות הישנים בשטרות החדשים במשך ארבע וחצי שנים נוספות – עד תום שנת 2005 – בסניפי בנק ישראל בירושלים ובתל-אביב. תהליך דומה יתקיים גם לגבי השטרות בערך נקוב של   50 ו- 200 ש"ח, שכאמור יונפקו בהמשך.
ממחלקת המטבע בבנק ישראל נמסר עוד, כי ההחלטה על הנפקת סידרת השטרות החדשה נתקבלה בבנק ב- 1995, לאור השיפורים הטכנולוגיים המשמעותיים שחלו בעולם בשנים האחרונות בתחום אמצעי הביטחון ואמצעי ההגנה על שטרי כסף מפני זיופים. יצוין, כי מהלך של ריענון סימני ביטחון והחלפת שטרי הכסף אחת למספר שנים מקובל במדינות רבות בעולם. במחלקת המטבע מדגישים, כי סימני הביטחון בסדרה החדשה אחידים וזהים בכל העריכים, דבר שיקל על הציבור ללמוד את סימני הביטחון.
בבנק ישראל מבהירים, כי השטרות החדשים עוצבו בהתאם להמלצות הוועדה הציבורית המייעצת לנגיד בנק ישראל בנושא תכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון. ועדה זו מורכבת מאנשי מקצוע ומאנשי ציבור ממגזרים שונים, ובראשה עמדו בשנים האחרונות נשיא בית המשפט העליון לשעבר, משה לנדוי (שכיהן כיו"ר עד מאי 1997), ושופט ביהמ"ש העליון לשעבר, גבריאל בך. המלצות הועדה בנושא השטרות החדשים, התייחסו, בין השאר, לאישים ולדיוקנאות המופיעים על גבי שטרות הסדרה החדשה, לצבע השליט בכל עריך ולמוטיבים שונים הקשורים לאישיות, אשר שולבו בעיצוב השטר. הסדרה החדשה עוצבה ע"י המעצבים נעמי ומאיר אשל מירושלים.
עיצוב השטרות החדשים הוא במראה אנכי, לעומת עיצוב במראה אופקי בשטרי הכסף שהונפקו עד כה בישראל. הסדרה החדשה מאופיינת בצבעוניות רב-גונית ולכל שטר צבע מובהק משלו.
הצבעים דומים לצבעי השטרות הנוכחיים, למעט השטר החדש בערך נקוב של 20 ש"ח, שהוא ירוק במקום אפור בשטר הנוכחי. על צד הפנים של השטרות החדשים בערך נקוב של 20, 50, 100, ו- 200 ש"ח, מופיע דיוקנם של האישים המופיעים בסדרה הקיימת. על שטר ה- 500 ש"ח – שיונפק רק בעתיד – יופיע דיוקנו של יצחק רבין. כמו כן, מופיעים בשני צדי השטרות תמונות רקע וטקסטים הקשורים לאישיות או מתארים את פועלה. הערך הנקוב של כל שטר מצוין במספרים בולטים משני צדיו. כמו כן, מופיע על השטרות החדשים סימן מיוחד עבור עיוורים, המודפס בדיו בולטת הניתנת למישוש.
סמוך למועד ההנפקה של שני השטרות בערך נקוב של 20 ו- 100 ש"ח, יפיץ בנק ישראל מידע מפורט לציבור באמצעות פרסום מגוונים באשר לאמצעי הביטחון, למראה השטרות וכיו"ב.
לחצו כאן לצפייה בתמונות השטרות