האירו יוצא לדרך

31/12/1998
האירו יוצא לדרך
ממחלקת מטבע חוץ בבנק ישראל נמסר, כי בעקבות הנהגת מטבע האירו (EURO) במדינות האיחוד המוניטרי האירופי, יפרסם בנק ישראל החל מה- 4 בינואר שער יציג של מטבע האירו. במקביל, עד לסוף שנת 2001, ימשיך בנק ישראל לפרסם שערים יציגים למטבעות הלאומיים של המדינות החברות באיחוד המוניטרי האירופי. שערים אלו יחושבו על פי הפעלת "מקדמי ההמרה" של המטבעות השונים על השער היציג של האירו. בנק ישראל יפסיק לפרסם שער יציג ל"יחידת המטבע האירופית" (ECU ).
להלן מפורטים "מקדמי ההמרה" בין האירו לבין המטבעות הלאומיים של המדינות המרכיבות את האירו:
מטבע
מקדם ההמרה
מרק גרמני
1.95583
פרנק בלגי ולוקסמבורגי
40.3399
פלורין הולנדי
2.20371
לירה איטלקית
1936.27
פזטה ספרדית
166.386
אסקודו פורטוגזי
200.482
פרנק צרפתי
6.55957
פונט אירי
0.787564
מרק פיני
5.94573
שילינג אוסטרי
13.7603
מקור: פרסום הבנק המרכזי האירופי
במחלקת מטבע חוץ מציינים, כי ייתכנו הפרשים בין הסכום בשקלים המחושב על ידי המרה של מטבעות המדינה החברות באיחוד האירופי באמצעות השער היציג של האירו ומקדמי ההמרה, לבין הסכום המחושב מהמרתם באמצעות השערים היציגים שבנק ישראל יפרסם עבורם, שכן השערים מוצגים בדיוק של ארבע ספרות בלבד מימין לנקודה העשרונית. לעניין זה, ראה הסבר מפורט בהודעה לעיתונות מיום 15 בספטמבר 1998 המצ"ב.
במקביל, יחול שינוי בהרכב המטבעות הנכללים בסל המטבעות כך שמטבע האירו יתפוס את מקומם של המרק הגרמני והפרנק הצרפתי באופן הבא:
המטבעות המרכיבים
את הסל לפני
1/1/99

יחידות המטבע בסל
המטבעות המרכיבים
את הסל החל
מה- 1/1/99

יחידות המטבע בסל
דולר
0.6741
דולר
0.6741
מרק גרמני
0.3588
אירו
¹0.2282
לירה שטרלינג
0.0589
לירה שטרלינג
0.0589
פרנק צרפתי
0.2933
יין יפני
6.5437
יין יפני
6.5437