פרוטוקולים של המועצה המינהלית

על פי חוק בנק ישראל, תפרסם המועצה המינהלית את החלטותיה העיקריות, וכן את הפרוטוקולים של ישיבותיה; זאת כדי להגביר את השקיפות בניהול בנק ישראל.

להחלטות עיקריות עד לכינונה של המועצה המינהלית

​ ​​​​​​