תוכניות עבודה

​תוכנית העבודה והתקציב של בנק ישראל מפורסמים בהתאם לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010. המועצה המינהלית של הבנק דנה בתוכנית העבודה השנתית של הבנק ומאשרת את התקציב השנתי לפעילותו המינהלית​​

תאריך עדכון: 14/01/2020
תאריך עדכון: 09/01/2019
תאריך עדכון: 11/04/2018
תאריך עדכון: 02/01/2017
תאריך עדכון: 21/12/2015
תאריך עדכון: 16/12/2014
תאריך עדכון: 06/01/2014
תאריך עדכון: 20/12/2012
תאריך עדכון: 01/01/2012