סיכומי הדיונים של הוועדה המוניטרית בנושאים שונים

 

בהתאם לסעיף 19 (א) לחוק בנק ישראל, הוועדה המוניטרית מפרסמת לציבור את סיכומי דיוניה והחלטותיה. סיכומי הדיונים מתפרסמים תוך שבועיים ממועד הדיון.

 

  ​​​​​​​

תאריך עדכון: 14/01/2021
תאריך עדכון: 23/03/2020
תאריך עדכון: 15/03/2020
תאריך עדכון: 05/02/2020
תאריך עדכון: 22/01/2020
תאריך עדכון: 18/12/2019
תאריך עדכון: 20/11/2019
תאריך עדכון: 13/11/2019
תאריך עדכון: 17/07/2019
תאריך עדכון: 07/05/2019
תאריך עדכון: 06/03/2019
תאריך עדכון: 30/01/2019
תאריך עדכון: 23/01/2019
תאריך עדכון: 12/12/2018
תאריך עדכון: 21/11/2018
תאריך עדכון: 01/08/2018
תאריך עדכון: 27/06/2018
תאריך עדכון: 02/05/2018
תאריך עדכון: 26/02/2018
תאריך עדכון: 26/02/2018
תאריך עדכון: 14/02/2018
תאריך עדכון: 23/01/2018
תאריך עדכון: 17/01/2018
תאריך עדכון: 27/11/2017
תאריך עדכון: 08/08/2017
תאריך עדכון: 25/07/2017
תאריך עדכון: 16/05/2017
תאריך עדכון: 07/03/2017
תאריך עדכון: 07/03/2017
תאריך עדכון: 23/01/2017
תאריך עדכון: 10/01/2017
תאריך עדכון: 23/11/2016
תאריך עדכון: 02/11/2016
תאריך עדכון: 12/10/2016
תאריך עדכון: 20/09/2016
תאריך עדכון: 13/09/2016
תאריך עדכון: 09/08/2016
תאריך עדכון: 07/06/2016
תאריך עדכון: 07/06/2016
תאריך עדכון: 22/03/2016
תאריך עדכון: 08/03/2016
תאריך עדכון: 02/02/2016
תאריך עדכון: 23/11/2015
תאריך עדכון: 03/11/2015
תאריך עדכון: 11/08/2015
תאריך עדכון: 11/08/2015
תאריך עדכון: 28/04/2015
תאריך עדכון: 06/04/2015
תאריך עדכון: 24/03/2015
תאריך עדכון: 23/02/2015
תאריך עדכון: 19/11/2014
תאריך עדכון: 18/11/2014
תאריך עדכון: 18/11/2014
תאריך עדכון: 25/10/2014
תאריך עדכון: 20/08/2014
תאריך עדכון: 08/06/2014
תאריך עדכון: 26/05/2014
תאריך עדכון: 01/04/2014
תאריך עדכון: 24/03/2014
תאריך עדכון: 04/02/2014
תאריך עדכון: 07/01/2014
תאריך עדכון: 23/12/2013
תאריך עדכון: 03/12/2013
תאריך עדכון: 12/11/2013
תאריך עדכון: 05/11/2013
תאריך עדכון: 30/09/2013
תאריך עדכון: 26/08/2013
תאריך עדכון: 23/07/2013
תאריך עדכון: 30/04/2013
תאריך עדכון: 02/04/2013
תאריך עדכון: 19/03/2013
תאריך עדכון: 12/03/2013
תאריך עדכון: 28/01/2013
תאריך עדכון: 14/08/2012
תאריך עדכון: 08/05/2012