דין וחשבון כספי לשנת 2005

08/05/2006 |  בנק ישראל

חלקי הדוח