דין וחשבון כספי לשנת 2009

21/03/2010 |  בנק ישראל

חלקי הדוח​​​​