דין וחשבון כספי לשנת 2011

01/04/2012 |  בנק ישראל

​חלקי הדוח​​​​