דין וחשבון כספי לשנת 2012

20/03/2013 |  בנק ישראל
​חלקי הדוח
​​