מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2017


  • שווי מחזור המטבע בסוף 2017 עמד על 82 מיליארדי ₪.
  • בשנתיים אחרונות חלה האטה בגידול במחזור: הגידול בסוף שנת 2017 היה נמוך מהממוצע בעשור האחרון (11%)  ועמד על 8% בלבד. ב -12 החודשים האחרונים (יולי 2017 עד יוני 2018) עמד הגידול על 4%, ובששת החודשים האחרונים (ינואר 2018 עד יוני 2018) הוא עמד על 1% בלבד. מחלקת המטבע עוקבת בהתמדה אחר המגמה ואחר הרגלי השימוש במזומן לטובת ניהול תחום המזומן בבנק ישראל ובמשק בכלל.
  • ניכרת מגמת קיטון בשירותי המזומן הניתנים באמצעות כספרים ולעומתה חלה מגמת גידול בשירותי המזומן הניתנים באמצעות המכשירים האוטומטיים. זאת על רקע ההתייעלות במערכת הבנקאית. הדבר בא לידי ביטוי הן בקיטון במספר הסניפים ובגידול במספר המכשירים האוטומטיים והן בקיטון בשוויין ובמספרן של המשיכות וההפקדות באמצעות כספר ובגידול בשוויין ובמספרן של המשיכות וההפקדות באמצעות המכשירים האוטומטיים.
  • בשנת 2017 עם ההשקה של השטרות מעריך 20 ₪ מהסדרה החדשה החלה מחלקת המטבע בתוכנית להגברת ההפצה של שטרות אלו למחזור, זאת באמצעות סניפי התאגידים הבנקאיים והמכונות האוטומטיות למשיכת מזומנים. מהלך זה נועד לתת מענה לצורכי הציבור ולשפר את איכותם במחזור. בעקבות זאת חלקם של מספר שטרות ה-20 ₪ במחזור גדל ב-13%.

 

ב 2017השלימה מחלקת המטבע את השקת סדרה ג' של השקל החדש - סדרת המשוררים", עם השקת השטרות בעריכים 20 ו 100₪. עד ה 30-ביוני2018 הוחלפו 78% מהשטרות הישנים לפי ההתפלגות הבאה:

20 ₪

50 ₪

100 ₪

200 ₪

סה"כ

51%

92%

62%

88%

78%

 

 

 

שיעור ההחלפה של מחזור השטרות 2017 

  

 

את הסדרה החדשה עיצבה הגב' אסנת אשל, ואישרו אותה הוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון בראשות השופט בדימוס יעקב טירקל, נגידת בנקישראל, המועצה המִנהלית בבנק ישראל, וממשלת ישראל. סדרה ב' הוחלפה בסדרה ג' כדי לשדרג את סימני הביטחון ולצמצם את הסיכון לזיופים; סימני הביטחון שעל גבי השטרות החדשים נמנים עם המתקדמים בסוגם, וייחודם בכך שלציבור קל מאוד לזהותם ועם זאת קשה מאוד לזייפם. נוסף לכך השטרות החדשים כוללים אמצעי זיהוי מיוחדים לטובת בעלי עיוורון ולקויות ראייה.

במקביל להחלפת סדרה ב' מחלקת המטבע ממשיכה לשדרג את תשתיות המיכון ומערכות המידע על מנת לשפר ולייעל את מערכת המטבע; בין השאר המחלקה מצויה בשלבים מתקדמים של פיתוח מערכת לניתוח, מעקב ובקרה על בסיס המספרים הסידוריים של השטרות מסדרה ג'. נוסף לכך המחלקה משפרת בשיטתיות את איכות השטרות במחזור באמצעות החלפת שטרות באיכות בלתי ראויה בשטרות חדשים. לשם עבודתה המחלקה אוספת נתונים ממקורות מגוונים, ובין היתר היא עורכת סקרים תקופתיים לגבי הרגלי השימוש במזומן כדי לקבל החלטות מקצועיות. לשם המחשה, הסקרים העלו שיש צורך לשפר את זמינות השטרות בעריך 20 ש"ח – אלה משמשים בעיקר למתן עודף ולביצוע עסקאות בסכומים נמוכים – ומחלקת המטבע פעלה בשנה האחרונה להרחבת הפצתם הן באמצעות מכשירי המשיכה האוטומטיים והן באמצעות סניפי הבנקים.

במרוצת 2017 נכנסו לתוקף כללי בנק ישראל (כללים להפעלה סדירה של מערכת המטבע). כללים אלה מסדירים היבטים תפעוליים שונים של מערכת המטבע, לרבות הפעילות של מרכזי המזומנים בתאגידים הבנקאיים, והם גובשו בעיקר כדי לשמור על איכות המטבע שבמחזור ולהתמודד ביעילות עם זיופי מטבע.

מחלקת המטבע שכללה בשנה החולפת את מגוון הכלים והשיטות להתמודדות עם תופעת הזיופים. המחלקה מעמידה לרשות משטרת ישראל, הגוף האמון על אכיפת החוק נגד זיופי מטבע, את כל הסיוע הנחוץ על מנת להגביר את האכיפה ולשפר את ההרתעה. נוסף למישור הפלילי בנק ישראל פועל גם במישור האזרחי: לאחרונה הוא הגיש תביעה אזרחית ראשונה מסוגה כנגד נאשמים שהורשעו בזיוף שטרות, באמצעות היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה ופרקליטות מחוז דרום (אזרחי).

למוּדעוּת הציבור לסימני הביטחון בשטרות חשיבות רבה משום שזייפנים בארץ ובעולם מנסים לנצל את חוסר ההיכרות של הציבור עם מאפייני השטרות על מנת להפיץ תצלומי שטרות או זיופים באיכות נמוכה. מחלקת המטבע פועלת לקידום מודעות הציבור לשטרות החדשים ולעידוד השימוש בסימני הביטחון המשולבים בהם, באמצעות תכנית הסברה באינטרנט ובמובייל (”פשוט לבדוק שזה בטוח"), מתן חומרי הדרכה והדרכות, פרסום מידע באתר ייעודי שכתובתו www.newbanknotes.org.il ומענה לפניות במוקד הטלפוני שמספרו 1-800-300-018 . אנו קוראים לציבור להקפיד לבדוק את סימני הביטחון בעת קבלת שטרות על מנת להימנע מאובדן כספי.