התוצר לענפיו

תקציר:

אחרי שנתיים של התכווצות הפעילות הכלכלית, על רקע הסלמה בעימות המזוין עם הפלשתינים והאטה בעולם, נעצרה ההדרדרות, במהלך 2003, והסתמנה תפנית חיובית במשק, הודות לרגיעה יחסית במצב הביטחוני ולהתעוררות הכלכלה העולמית. במגזר העסקי עלה התוצר ב-1.8 אחוזים, לעומת ירידה של 2.8 אחוזים אשתקד, ופריון העבודה גדל ב-1.5 אחוזים.

אולם לצד סימני ההתאוששות, שהתרבו במחצית השנייה של השנה, ניכרו עדיין גילויי המיתון: ההשקעה בנכסים קבועים המשיכה להצטמצם, ונמשכה הירידה החדה ברמת המלאים; השכר במגזר העסקי ירד נומינלית וריאלית, ועלות העבודה ליחידת התוצר פחתה ב-3.6 אחוזים; קצב יצירתם של מקומות עבודה חדשים במשק לא הואץ, תשומת העבודה נותרה ללא שינוי, ושיעור האבטלה עלה לרמה של 10.7 אחוזים.

המפנה החיובי במהלך השנה נתמך על ידי תמהיל מבורך של המדיניות הכלכלית: הממשלה נקטה מהלכים נחרצים לריסון ההוצאה הציבורית, כצעד הכרחי לחזרה אל מסלול הפחתת הגירעון התקציבי והחוב הציבורי, ויזמה שינויים מבניים שעתידים להאיץ את ההתאוששות ולתמוך בצמיחה בת-קיימא, אם ייושמו בהתמדה בשנים הבאות. במקביל, הפחתה מדודה של ריבית בנק ישראל, שהצטברה במהלך השנה ל-3.9 נקודות אחוז, פעלה להקלת הריסון המוניטרי, תוך שמירה על היציבות הפיננסית.

קווי ההתפתחות העיקריים; הביקוש וההיצע של התוצר;
שער החליפין הריאלי, החסכון וההשקעה - הקובץ במלואו

ענפי המשק
התעשייה - הקובץ במלואו   
החקלאות - הקובץ במלואו   
התחבורה, התקשורת, האנרגיה והמים - הקובץ במלואו   
הבנייה - הקובץ במלואו   
המסחר והשירותים - הקובץ במלואו