המדיניות המוניטרית והמחירים

קובץ Excel​ ​קובץ PDF
לוח ב'- נ'- 1​ מצרפי הכסף והאשראי, 1991 עד 2003​ xls​ pdf​
לוח ב'- נ'-2(1)​ מצרפי האשראי, רכיבים עיקריים, 1991 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ב'- נ'-2(2)​ מצרפי האשראי, רכיבים עיקריים, 1991 עד 2003 (המשך)​ xls​​ pdf​​
לוח ב'- נ'- 3​  הפיקדונות המוניטריים מהתאגידים הבנקאיים ועלותם, 1996 עד 2003 ​ xls​​ pdf​​
לוח ב'- נ'- 4​ האינפלציה, הריבית ופיחות שער החליפין, 1991 עד 2003​ xls​​ pdf​​
לוח ב'- נ'- 5​ פעילות הממשלה ומימונה, 1997 עד 2001​ xls​​ pdf​​
לוח ב'- נ'- 6​ המקורות מבנק ישראל ועלותם, 1991 עד 2003​ xls​​ pdf​​