פרק ג' - המדיניות המוניטרית והאינפלציה

03/04/2016

קובץ Excel​ ​קובץ PDF
לוח ג'-נ'-1 (1)​ האינפלציה ושיעורי הריבית האפקטיביים, נתונים שנתיים 1980 עד 2015​ xls pdf​
לוח ג'-נ'-1 (2)​ האינפלציה ושיעורי הריבית האפקטיביים, נתונים רבעוניים וחודשיים 2005 עד 2015​ xls​ pdf​​
לוח ג'-נ'-2​ מצרף הכסף הרחב ומרכיביו, 1992 עד 2015​ xls​ pdf​​
לוח ג'-נ'-3​ מצרף הכסף הרחב והפיקדונות של הציבור שמחוצה לו, 2007 עד 2015​ xls​ pdf​​
לוח ג'-נ'-4 ​  בסיס הכסף והנכסים הכספיים של הציבור, 1985 עד 2015​ xls​ pdf​​
לוח ג'-נ'-5​ בסיס הכסף והנכסים הכספיים של הציבור, 1996 עד 2015​ xls​ pdf​​
לוח ג'-נ'-6 (1)​ המקורות לשינויים בבסיס הכסף, 1985 עד 2015​ xls​ pdf​​
לוח ג'-נ'-6 (2)​ המקורות לשינויים בבסיס הכסף, 1985 עד 2015​ xls​ pdf​​
לוח ג'-נ'-7 ​ הגירעון המקומי של המגזר הציבורי (על בסיס קופה) ואופן מימונו; השינוי במאזן המאוחד של הממשלה ובנק ישראל, 1995 עד 2015​ xls​ pdf​​
לוח ג'-נ'-8​ החלטות הריבית מיום הקמת הוועדה המוניטרית​ xls​ pdf​​
לוח ג'-נ'-9​ מחירי היבוא, שער החליפין והמחירים לצרכן, 2011 עד 2015​ xls​ pdf​​