פרק ג' - המדיניות המוניטרית והאינפלציה

28/03/2018

קובץ Excel​

​קובץ PDF

לוח ג'-נ'-1 (1)​

האינפלציה ושיעורי הריב​ית האפקטיביים, נתונים שנתיים 1980 עד 2017​

xls

pdf​

לוח ג'-נ'-1 (2)​

האינפלציה ושיעורי הריבית האפקטיביים, נתונים רבעוניים וחודשיים 2006 עד 2017​

xls​

pdf​​

לוח ג'-נ'-2​

מצרף הכסף הרחב ומרכיביו, 1992 עד 2017​

xls​

pdf​​

לוח ג'-נ'-3​

מצרף הכסף הרחב והפיקדונות של הציבור שמחוצה לו, 2007 עד 2017​

xls​

pdf​​

לוח ג'-נ'-4 ​

בסיס הכסף והנכסים הכספיים של הציבור, 1985 עד 2017​

xls​

pdf​​

לוח ג'-נ'-5​

בסיס הכסף והנכסים הכספיים של הציבור, 1996 עד 2017​

xls​

pdf​​

לוח ג'-נ'-6 (1)​

המקורות לשינויים בבסיס הכסף, 1985 עד 2017​

xls​

pdf​​

לוח ג'-נ'-6 (2)​

המקורות לשינויים בבסיס הכסף, 1985 עד 2017​

xls​

pdf​​

לוח ג'-נ'-7 ​

הגירעון המקומי של המגזר הציבורי (על בסיס קופה) ואופן מימונו; השינוי במאזן המאוחד של הממשלה ובנק ישראל, 1995 עד 2017​

xls​

pdf​​

לוח ג'-נ'-8​ (1)

החלטות הריבית מיום הקמת הוועדה המוניטרית, 2011 עד 2014​

xls​

pdf​​

לוח ג'-נ'-8​ (2)

החלטות הריבית מיום הקמת הוועדה המוניטרית, 2015 עד 2017​

xls​

pdf​​

לוח ג'-נ'-9​

מחירי היבוא, שער החליפין והמחירים לצרכן, 2012 עד 2017​

xls​

pdf​​

 

​​​

 ​​​​​​​​​​