פרק ה' - שוק העבודה: תהליכים מבניים

28/03/2018
​​​ קובץ Excel​ ​קובץ PDF
לוח ה'- נ'- 1​ האוכלוסייה והאוכלוסייה בגיל העבודה, 1969 עד 2017​ xls pdf
לוח ה'- נ'- 2​ כוח העבודה ושיעור ההשתתפות, 1969 עד 2017​ xls​​ pdf​
לוח ה'- נ'- 3​ סך כל המועסקים בשירותים הציבוריים ובמגזר העסקי, 1969 עד 2017​ xls​​ pdf​
לוח ה'- נ'- 4​ המועסקים הישראלים בענפי המשק, 1969 עד 2017​ xls​​ pdf​
לוח ה'- נ'- 5​ סך כל תשומת העבודה במגזר העסקי ובשירותים הציבוריים, 1990 עד 2017​ xls​​ pdf​
לוח ה'- נ'- 6​ שעות העבודה למועסק ישראלי בענפי המשק, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​
לוח ה'- נ'- 7​ מדד השכר הריאלי בענפי המשק, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​
לוח ה'- נ'- 8​ סך כול הבלתי מועסקים ושיעור האבטלה, 1969 עד 2017​ xls​​ pdf​
לוח ה'- נ'- 9​ סך כול הבלתי מועסקים ועומק האבטלה, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​
 
​​​​​​​​