פרק ו' - המגזר הציבורי ומימונו

28/03/2018

​​​ קובץ Excel​ ​קובץ PDF
לוח ו'-נ'-1 (1)​ הרכיבים העיקריים של ההכנסות, 1960 עד 1980​ xls​ pdf​
לוח ו'-נ'-1 (2)​ ההכנסות הציבוריות, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-2 (1)​ הרכיבים העיקריים של ההוצאות, 1960 עד 1980​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-2 (2)​ ההוצאות הציבוריות, 1981 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-3​ הגירעון והחוב הציבורי, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-4​ ההכנסות של הממשלה הרחבה לפי הסיווג השוטף וההון, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-5​ ההוצאות של הממשלה הרחבה לפי הסיווג השוטף וההון, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-6 (1)​ הביקושים הישירים של הממשלה הרחבה, 1981 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-6 (2)​ הביקושים המקומיים הישירים של הממשלה הרחבה, 1981 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-7 (1)​ הביקושים הישירים של הממשלה הרחבה, 1981 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-7 (2)​ הביקושים המקומיים הישירים של הממשלה הרחבה, 1981 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-8​ ההוצאות של הממשלה הרחבה לפי דרך ההתערבות של רכיביה, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-9 (1)​ ההכנסות וההוצאות של הממשלה הרחבה, 1988 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-9 (2)​ הגירעון של רכיבי הממשלה הרחבה, 1988 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-10​ אינדיקטורים לשירותים הציבוריים האזרחיים וההוצאה הביטחונית של ישראל, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-11 (1)​ המסים, התמיכות ותשלומי ההעברה, 1960 עד 1980​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-11 (2)​ המסים, התמיכות ותשלומי ההעברה, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-12​ המסים הישירים, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-13 (1)​ השכר, המסים והשכר הפנוי למשרת שכיר, 1988 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-13 (2)​ השכר, המסים והשכר הפנוי למשרת שכיר, 1988 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-14 (1)​ תשלומי ההעברה, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-14 (2)​ תשלומי ההעברה ורכיביהם, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-15​ המסים העקיפים והתמיכות לייצור המקומי, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-16​​ המסים על היבוא והתמיכות ליבוא וליצוא, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-17​​ שיעורי מס שונים, 1980 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-18​​ החוב הציבורי, 1997 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-19​​ הרכב גיוס ההון של הממשלה, 1997 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-20​​ הטווח הממוצע לפדיון של החוב הממשלתי, 2006 עד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-21​​ הגירעון הכולל, החוב ברוטו וההוצאה הממשלתית בישראל ובמדינות OECD, מ-2011 ועד 2017​ xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-22​​ אינדיקטורים לאיכות מערכת הבריאות, 1996 עד 2016 xls​​ pdf​​
לוח ו'-נ'-23​​ אינדיקטורים לאיכות מערכת החינוך, 2000 עד 2017 xls​​ pdf​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​